Paszporty dla dzieci- zmiany w przepisach !

domki26 czerwca 2012 roku tracą ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Od tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywa się podróż). Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło, że – biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza.
Koszt wyrobienia paszportu dla najmłodszych dzieci wynosi 30 zł (uczniowie muszą pokazać legitymację szkolną). Nowy paszport dla 13-latków i ich starszych kolegów to koszt 70 zł.
Na wydanie dzieci paszportu musi wyrazić zgodę oboje rodziców, co oznacza konieczność pojawienia się ich w urzędzie paszportowym. Ewentualnie w razie nieobecności jednego z rodziców, jego zgoda na wydanie paszportu musi być poświadczona notarialnie.
Obecność dziecka do 18 roku życia jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niego paszportu. Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Obecność osoby małoletniej przy odbiorze paszportu nie jest wymagana.
Paszport biometryczny dla dziecka poniżej 5 roku życia ważny jest tylko 12 miesięcy (obecność dziecka przy składaniu wniosku o wydanie takiego dokumentu jest wymagana). Podpis posiadacza paszportu w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 13 roku życia. Czas oczekiwania na dokument wynosi około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.